53 години детска градина „Слънчо“ – Път към детските сърца

ДГ „Слънчо“ е създадена през далечната 1965 година и носи името „Митко Палалузов“. През 1980 година са обединени яслени и градински групи  и е преименувана в ОДЗ №7 „Слънчо“. Носи това име до август 2016 година. От 1 септември 2016 година е позната на деца и родители като ДГ „Слънчо“.

Към страница „За нас“ »

Важно!

Уважаеми родители, с решение на Министъра на здравеопазването се изменя Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД- 01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД- […]

Уважаеми родители, на основание заповед № РД-01-124/13.03.2020 на Министерството на здравеопазването се преустановяват посещенията на децата в детските ясли и в детските градини до 29.03.2020 г. включително. За информация: тел. […]

Имате въпроси? Свържете се с нас

034 481 042

от 

до 

Обява за свободни работни места

  Ръководството на  ДГ „Слънчо„ – гр. Пазарджик – община Пазарджик  – обявява  свободни работни места на  длъжности: „психолог”,”помощник –на учителя„ и „помощник –възпитател„ по проект BG05M20P01-2.011-0001”Подкрепа за успех„ – финансирана […]

ДГ „Слънчо“ с благотворителен концерт по случай Деня на Земята

Детска градина „Слънчо“ организира благотворителен концерт по случай Деня на Земята. Той премина под наслов „Планетата Земя – наш дом“. Със събраните средства ще бъде изградена еко-мулти сензорна зала на […]

Прием в ДГ

Приемът във втора, трета и четвърта възрастови групи – 4, 5 и 6-годишни се осъществява при същите условия (определени в Наредбата), но при наличие на свободни места в групите. Посещаемостта […]

Правила за прием

Приемът в ДГ „Слънчо“ се осъществява чрез попълнено типово заявление и набор документи към него, съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и […]

Наредба за прием

  НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК   ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ […]