53 години детска градина „Слънчо“ – Път към детските сърца

ДГ „Слънчо“ е създадена през далечната 1965 година и носи името „Митко Палалузов“. През 1980 година са обединени яслени и градински групи  и е преименувана в ОДЗ №7 „Слънчо“. Носи това име до август 2016 година. От 1 септември 2016 година е позната на деца и родители като ДГ „Слънчо“.

Към страница „За нас“ »

Уважаеми родители, списъците на приетите деца в ДГ „Слънчо“, гр.Пазарджик са готови . Изнесени са на видно място в детската градина. Потвърждаването за заявено място на вашето дете става чрез […]

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ДГ „Слънчо“ възобновява дейността си на 01.06. 2020 г. при спазване на строги противоепидемични мерки! В настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е […]

Заявления за прием

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на заявления за прием на деца в ДГ „Слънчо“, гр. Пазарджик е до 29.05.2020 г. Списъците с приетите деца ще бъдат готови […]

Имате въпроси? Свържете се с нас

034 481 042

от 

до 

Относно прилагане на схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

Уважаеми родители, относно прилагане на схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ в условията на наложените ограничения за функциониране на учебните заведения, в условията на непреодолима сила, когато детската градина получи […]

Важно!

Уважаеми родители, с решение на Министъра на здравеопазването се изменя Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД- 01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД- […]

Уважаеми родители, на основание заповед № РД-01-124/13.03.2020 на Министерството на здравеопазването се преустановяват посещенията на децата в детските ясли и в детските градини до 29.03.2020 г. включително. За информация: тел. […]