53 години детска градина „Слънчо“ – Път към детските сърца

ДГ „Слънчо“ е създадена през далечната 1965 година и носи името „Митко Палалузов“. През 1980 година са обединени яслени и градински групи  и е преименувана в ОДЗ №7 „Слънчо“. Носи това име до август 2016 година. От 1 септември 2016 година е позната на деца и родители като ДГ „Слънчо“.

Към страница „За нас“ »

Обява за свободни работни места

  Ръководството на  ДГ „Слънчо„ – гр. Пазарджик – община Пазарджик  – обявява  свободни работни места на  длъжности: „психолог”,”помощник –на учителя„ и „помощник –възпитател„ по проект BG05M20P01-2.011-0001”Подкрепа за успех„ – финансирана […]

ДГ „Слънчо“ с благотворителен концерт по случай Деня на Земята

Детска градина „Слънчо“ организира благотворителен концерт по случай Деня на Земята. Той премина под наслов „Планетата Земя – наш дом“. Със събраните средства ще бъде изградена еко-мулти сензорна зала на […]

Имате въпроси? Свържете се с нас

034 481 042

от 

до 

Прием в ДГ

Приемът във втора, трета и четвърта възрастови групи – 4, 5 и 6-годишни се осъществява при същите условия (определени в Наредбата), но при наличие на свободни места в групите. Посещаемостта […]

Правила за прием

Приемът в ДГ „Слънчо“ се осъществява чрез попълнено типово заявление и набор документи към него, съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и […]

Наредба за прием

  НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК   ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ […]

Критерии

При приема на деца в яслена група и  първа възрастова група класирането се извършва по следните критерии: Деца със специални образователни потребности – 4 точки; Деца, чиито брат (сестра) посещава […]

Класиране

Класирането се извършва както следва : 1. Съгласно постъпилите заявления за прием в детска градина, на база общ сбор от точки, по критериите определени в чл. 18. 2. В случаите, […]