„Детелина”

kisspng-four-leaf-clover-shamrock-clip-art-four-leaf-clover-transparent-clip-art-image-5a76763ebffef3.0514496115177129587864

 

Четвърта подготвителна група „Детелина“

В най-слънчевата детска градина,

в най-късметлийската група „Детелина“

всяка сутрин с желание пристигат децата,

усмивки големи греят по лицата.

Цял ден в игри и песни

сред приятели чудесни

са винаги щастливи и

послушни, умни и красиви.

Педагози:

Старши учител Любка Димова

Старши учител Марияна Кузманова-Стоянова

Помощник-възпитател:

Анелия Божкова