„Здравец”

zdrawec

 Първа възрастова   група „Здравец“

В група ,,Здравец“ е уютно и красиво

в нея детето се чувства щастливо.

Ученето при нас е забавление,

децата тук творят с вдъхновение.

Като в приказка живеят всички,

защото учим ги да са добрички,

а на конкурси, когато се явяват

винаги награди получават.

Педагози:

Главен учител Янка Димитрова

Старши учител Таня Перничева

Помощник-възпитател:

Гинка Илиева