„Кокиче”

HD_Snowdrop
kokiche

 

Първа яслена група „Кокиче“

Старша сестра: Димитрийка Лазарова

Мед. сестри в група:

Стойка Димитрова

Йорданка Кръстанова

 

Помощник-възпитатели:

Величка Йорданова

Нина Павлова