„Слънчоглед”

images

Втора възрастова група „Слънчоглед“

Става рано всеки слънчоглед –

в усмихнатото утро гимнастика играе,

стреми се да създава хармония и ред,

звездите наблюдава,развива се,мечтае.

Педагози:
Старши учител Диана Ангелова
Учител Соня Димова
Помощник-възпитател:
Петя Пашова