Обява за свободни работни места

 

Ръководството на  ДГ „Слънчо„ – гр. Пазарджик – община Пазарджик  – обявява  свободни работни места на  длъжности: „психолог”,”помощник –на учителя„ и „помощник –възпитател„ по проект BG05M20P01-2.011-0001”Подкрепа за успех„ – финансирана от Оперативна програма „Наука, образование за интелигентен растеж”.

Обява