„ С мама и тате за ръка в детската градина се случват чудеса!“

През учебната 2019/2020год. в първа гр. ”Детелина” на ДГ „Слънчо” са приети 32 деца и успешното и безпроблемното им адаптиране предполага възрастните – родители и учители, да се включат активно и да подпомогнат този процес. Това предполага засилено присъствие на родители, в реалния възпитателно-образователен процес.  Педагозите на групата г-жа Любка Димова и г-жа Снежана Николова разработиха проект под мотото:  „ С мама  и тате за ръка в детската градина се случват чудеса!“,  с който кандидатстваха пред  Национална програма „Успяваме заедно“ и бяха одобрени.

Основните цели на проекта са :

  1. Разбиране, подкрепа и споделена отговорност в работещо партньорство семейство-детска градина за успешна адаптация и социализация на всяко дете постъпило в първа група.
  2. Разменяне постоянна взаимна информация за цялостното развитие на детето, за неговите интереси, нужди и потребности .
  3. Стимулиране съпричастността на родителите към дейността в детската градина чрез изграждане на взаимно доверие във взаимоотношенията ни и укрепване на авторитети ни.