Класиране

Класирането се извършва както следва :

1. Съгласно постъпилите заявления за прием в детска градина, на база общ сбор от точки, по критериите определени в чл. 18.

2. В случаите, когато кандидатстващите деца са с равен сбор от точки, то те се приемат по реда на входящия номер на заявлението за кандидатстване за прием.

3. Децата от яслена и първа възрастова група могат да се класират и запишат в група с по-голяма възраст на децата, при наличие на свободни места и липса на подадени заявления за прием на деца от съответната възрастова група.

4. В група в детската градина  може да се обучават до три деца със специални образователни потребности.

Общественият съвет на детската градина/училището дава становище по  приема на деца.

 

Процедурата по записване на децата се осъществява по следния ред:

  1. Списъкът на приетите деца се изнася на информационно табло в детската градина до 31 май.
  2. От 01 до 05 юни родителите/настойниците на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано в съответната детска градина.
  3. При непотвърждаване в посочения срок, свободните места се попълват от чакащи неприети деца, при спазване посочените в чл. 18 критерии.

 

Директорът на детската градина до 15 юни представя информация в дирекция „Образование и култура” на Община Пазарджик за приетите деца в първа възрастова група.