Прием в ДГ

Приемът във втора, трета и четвърта възрастови групи – 4, 5 и 6-годишни се осъществява при същите условия (определени в Наредбата), но при наличие на свободни места в групите. Посещаемостта на децата започва от 15 септември, с откриване на учебната година.