Училищно настоятелство

/Информация за състава ,членовете ,връзки с председател на Обществен съвет и Председател ,секретар на УН/