Приемът във втора, трета и четвърта възрастови групи – 4, 5 и 6-годишни се осъществява при същите условия (определени в Наредбата), но при наличие на свободни места в групите. Посещаемостта […]

Приемът в ДГ „Слънчо“ се осъществява чрез попълнено типово заявление и набор документи към него, съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и […]

  НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК   ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ […]

При приема на деца в яслена група и  първа възрастова група класирането се извършва по следните критерии: Деца със специални образователни потребности – 4 точки; Деца, чиито брат (сестра) посещава […]

Класирането се извършва както следва : 1. Съгласно постъпилите заявления за прием в детска градина, на база общ сбор от точки, по критериите определени в чл. 18. 2. В случаите, […]